آسانسور خودروبر صنعتی و پک پارکینگ نیمه مکانیزه GELIFT

منظور از پارکینگ نیمه‌مکانیزه، پارکینگ‌هایی است که راننده با خودرو در طبقات مانند آسانسور بالا رفته و در جایگاه مورد نظر پارک می‌کند. ادامه مطلب >>

پارکینگ مکانیزه و روش اجرای آنرا در کلان شهرها نشان می دهد.

پارکینگ تمام مکانیزه، پارکینگ‌هایی است که راننده در محل ورود، خودرو را تحویل داده و در طبقه مورد نظر پارک شده و در انتها به صورت اتوماتیک به محل تحویل حمل می‌گردد. ادامه مطلب >>

خودروبر قیچی

منظور از آسانسور قیچی کفی یا بدون کابین، پارکینگ‌هایی با ارتفاع حداکثر چهار متر است که راننده با خودرو در طبقات مانند آسانسور بالا رفته و در طبقه مورد نظر پارک می‌کند. مسیر بالابری در منظر سرنشینان خودرو قرار دارد. ادامه مطلب >>

منظور از آسانسور قیچی با کابین، پارکینگ‌هایی با ارتفاع حداکثر چهار متر است که راننده با خودرو در طبقات مانند آسانسور بالا رفته و در طبقه مورد نظر پارک می‌کند. ادامه مطلب >>

منظور از  بالابر خودرو، مکانیزم بالابر ماشین و مناسب بالابری خودرو برای پارکینگ در ارتفاع دلخواه است و راننده با خودرو وارد آن شده و در طبقات مانند آسانسور بالا رفته و در طبقه مورد نظر از آن خارج شده و در موقعیت مورد نظر پارک می‌کند.

ادامه مطلب >>

آسانسورهای صنعتی

منظور از بالابر کارگاهی، مکانیزم کارآمد به منظور جابجائی بار در راستای عمودی در محیط‌های صنعتی می‌باشد. ادامه مطلب >>