پارکینگ تکنولوژی مکانیزه و نیمه مکانیزه و آسانسورهای خودروبر و باربر GELIFT

پارکینگ مکانیزه GELIFT بدون پالت و تنها بر روی سازه عمرانی اجرا می گردد. راندمان  استفاده  ان بیش از  ۷۰ درصد می باشد. به هر ستون پارک یک وردوی و یک خروجی مستقل اختصاص داده می شود. قابلیت ارائه حداقل زمان دسترسی برای پارک و تحویل گیری خودرو را داراست.
آسانسور خودروبر صنعتی و پک پارکینگ نیمه مکانیزه GELIFT
در پارکینگ نیمه مکانیزه  GELIFT خودرو با راننده  به طبقه بهینه منتقل می گردد. راننده بدون عبور از رمپهای طبقات به سهولت در محل معین پارک می نماید.
خودروبر قیچی
آسانسور خودروبر قیچی با هشت مفصل متحرک پتنت شرکت  GELIFT  می باشد. این مکانیزم نقش بالابر عمودی در پاکینگ های مکانیزه و نیمه مکانیزه را نیز دارد.
پارکینگ مکانیزه و روش اجرای آنرا در کلان شهرها نشان می دهد.
در پارکینگ مکانیزه GELIFT از پالت در  جابجائی استفاده نمی گردد. با این تکنولوژی تعداد قطعات مکانیکی به حداقل می رسد. قابلیت اعتماد پذیری سیستم افزایش می یابد.
آسانسور خودروبر صنعتی با سیستم لیفتراکی با جابجائی 4 الی 30 متر
آسانسور خودروبر صنعتی Gelift در کلاس بین المللی ارائه می گردد. قابلیت جابجائی خودرو تا ۳۰ متر ارتفاع با نیروی هیدرولیک را دارد. بخش بالابری پارکینگهای مکانیزه را نیز تشکیل می دهد.